L’emplaçament: Gran Via: Llobregat-Bellvitge

GRAN VIA: LLOBREGAT – BELLVITGE. Aquests tres topònims són les paraules clau que orienten l’àmbit en el que es desenvoluparan els PFC de l’edició 2017-2018. Gran Via indica l’avinguda sobre la que es proposa la primera idea detonant. El riu Llobregat per un costat i el barri de Bellvitge per l’altre, marquen els límits del segment de la Gran Via que serà l’objecte inicial d’atenció.

 

GRAN VIA

La Gran Via és el traçat mestre de l’eixample Cerdà i és també l’avinguda més llarga de la Gran Barcelona doncs creua de punta a punta la metròpoli, des del riu Besós al riu Llobregat i més enllà. Les transformacions més importants d’aquest traçat metropolità rectilini s’han produït, des de l’inici del segle XXI, a la banda Llobregat gràcies a l’impuls decidit de l’ajuntament de l’Hospitalet. Primer va ser el canvi de la urbanització a l’entorn de la plaça Cerdà (Barcelona), després va ser l’establiment, als vells quarters, del complex Ciutat de la Justícia i finalment, davant per davant del barri de Santa Eulàlia, s’ha produït el canvi amb més impacte: la formació de la nova plaça Europa (projecte urbanístic integral, d’urbanització i ordenació de volums i usos) i l’establiment de les instal·lacions principals de la Fira de Barcelona (transferides poc a poc del seu lloc tradicional a plaça Espanya). Aquesta darrera gran transformació ha consolidat una secció transversal viaria per a la Gran Via al seu pas pel marge esquerra del delta del riu que ha permès compatibilitzar el transit de pas (en trinxera) i una avinguda de servei a pla terra.

Aquesta nova secció viària s’ha aplicat en el tram que va des de la plaça Cerdà fins al barri de Gornal. Però des d’allà fins al riu Llobregat la Gran Via és encara una autopista (la imatge de l’autovia de Castelldefels) perfectament indiferent a la realitat urbana que travessa.

 

LLOBREGAT – BELLVITGE

El curs es proposa considerar que el tipus de secció de la Gran Via a l’Hospitalet ara transformada s’aplicarà al tram que falta fins arribar al gran nus viari existent al marge esquerra del riu. Aquest canvi obrirà expectatives noves pels dos grans hospitals que estan ancorats a banda i banda de l’actual autopista, el de Bellvitge (general) i el Duran i Reynals (oncològic) i al mateix temps farà possible considerar moltes altres qüestions relacionades amb la presència de coses molt rellevants: el barri de Bellvitge, la gran zona esportiva pròxima, els grans solars vacants o amb usos precaris, el darrer reducte de paisatge agrícola, etc. El resultat de tot plegat és un conjunt d’espais d’oportunitat de contorns oberts amb vocació de centralitat malgrat mantenir el seu caràcter periurbà, fragmentat i poc o gens articulat. Resta encara indecís l’encaix amb l’Hospitalet tan com la imatge metropolitana d’aquesta façana de la gran ciutat.