Línia Projectes-Urbanisme

NEWS PU!
Entrades de Projectes i Urbanisme

Programa del curs:
Programa de Curs_Urbanisme

Calendari del segon quadrimestre:
Calendari de Curs_Urbanisme

Calendari Transversal:
Calendari Transversal

Professors:
Miquel Corominas (Urbanisme)
Màrius Quintana (Projectes)
Joaquim Sabaté (Urbanisme)

Jaume Avellaneda (Construcció)
Francesc Dalmau (Condicionaments)
Jordi Maristany (Estructures)

Tribunal:
Miquel Corominas (Urbanisme), Màrius Quintana(Projectes), Jaume Ferrer (Projectes), Jordi Franquesa (Urbanisme), Alfred Arribas (arquitecte convidat)