Línia Projectes-Teoria

NEWS TP!
Entrades de Teoria i Projectes

Programa del curs:

MArqEtsaB_Linia Projecte_18-19

Professors:
Jaime Coll (TU Projectes)
Daniel García-Escudero (Lector Projectes)
Jordi Oliveras (TU Composició)
Helena Coch (TU Instal·lacions)
Jordi Pagès (TU Construcció)
Jorge Blasco (TU Estructures)