Línia Projectes-Teoria

NEWS TP!
Entrades de Teoria i Projectes

Programa del curs:
Programa de curs_TeoriaProjectes

Calendari del segon quadrimestre:
Calendari de curs_TeoriaProjectes

Professors:
Jaime Coll (TU Projectes)
Daniel García-Escudero (Lector Projectes)
Jordi Oliveras (TU Composició)
Helena Coch (TU Instal·lacions)
Jordi Pagès (TU Construcció)
Jorge Blasco (TU Estructures)

Tribunal
Jaime Coll (Projectes), Josep Bohigas (Projectes), Jordi Pagés (Construcció), Mercé Berengué (Arq convidada).