Teòriques | Seminaris 2017-18

Teoria i Projectes d’Edificació i Urbanisme 

(línies Teoria i Projecte, Urbanisme i Tecnologia)

_ASSIGNATURA OBLIGATÒRIA

 

Professors:

Jaime Coll, Dr. Arq. (TU Projectes)

Jaume Valor, Dr. Arq. (Agregat Projectes)

Josep Parcerisa, Dr. Arq. (CU Urbanisme)

Jordi Oliveras, Dr. Arq. (TU Teoria i Història)

Daniel García-Escudero, Dr. Arq. (Lector Projectes)

* Becària: Mar Genovés González

 

Programa de curs:

2017-18_Programa teoriques-seminaris